Právní prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Target Sales Group Kft (vlastník).

Vlastník má výhradní práva na užívání veškerého obsahu - textových a grafických prvků - na těchto webových stránkách podle zákona LXXVI z roku 1999 o autorských právech.

Jejich kopírování a používání může povolit pouze Vlastník na základě písemné žádosti.

Takové žádosti zasílejte na adresu info@targetsalesgroup.com.

Vlastník se může rozhodnout účtovat poplatek za použití obsahu v závislosti na obsahu, který má být použit, a bude o tom informovat žadatele ve své odpovědi.

Vlastník nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku používání webových stránek, jejich nesprávného fungování, poruch, počítačových virů nebo systémových chyb či změn dat způsobených neoprávněnými osobami.

Upozorňujeme, že tyto webové stránky mohou vést na webové stránky jiných společností: abyste se vyhnuli přímým nebo nepřímým škodám z toho vyplývajícím, doporučujeme vám zkontrolovat právní prohlášení o vyloučení odpovědnosti těchto stránek.

Společnost Target Sales Group s.r.o. prohlašuje, že e-mailová adresa a další údaje poskytnuté osobami, které žádají o informace nebo zasílají jiné připomínky či návrhy prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách nebo obecné e-mailové adresy (info@targetsalesgroup.com) uvedené na webových stránkách, nebudou uchovávány.